On October 10–11, 2014, around 150 people gathered at the Masaryk University in Brno, Czech Republic to discuss and learn about digital games. It was the first annual Central and Eastern European Game Studies (CEEGS) conference – and it marked an important step in the integration of digital games research across the region. It was the first time when game scholars from different parts of Central and Eastern Europe met to share their research

Kategorie: Odborně

Mé myšlenky v této práci vedou konkrétně k jedné, avšak zásadní věci, která se mi v případě Brothers nesmazatelně vryla do paměti a leccos mi řekla o prožitcích ve hrách. Jako hráči jsme v nich běžně zvyklí prožívat a pamatovat si výborně napsané příběhy, oku lahodící scenérie, emotivní cutscény, atmosféricky ladící soundtracky či možnost nést zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Jenže Brothers vystupuje ze standardu díky něčemu jinému — ovládání. Všechny tyto aspekty, […]

Kategorie: Odborně

MU Game Studies vám s velkou radostí přináší volně přístupný sborník odborných příspěvků z herní CONference 2013, která proběhla 10. května 2013 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celá událost se věnovala studiu digitálních her a fenoménům s nimi spojených. Výsledkem akce je krom již zveřejněných záznamů přednášek i první československá akademická publikace tohoto typu, jež je rozdělena do tří tématických částí.

Kategorie: Odborně

Příspěvek zkoumá genealogii interaktivního textu videohry Heavy Rain, soustředí se na její formální kořeny v několika mediálních kontextech a podobách, mezi něž řadím literaturu, divadlo, film i digitální hry. Na příkladech ilustruji vývoj specifické narativní formy v čase a prostoru, přičemž pojícím znakem analýzy je tu stálý ohled na výrazové prostředky a komunikační strategie, které autoři v mezích prostorového vyprávění (ne)uplatňují. Kladu si otázky spojené s manipulací a kontrolou významu na úrovních odesílatele, kanálu […]

Kategorie: Odborně

Digitálne hry sú stále viac neprehliadnuteľnou súčasťou nášho každodenného života. Sú hrou v klasickom zmysle tohto pojmu, sú médiom, prostredníctvom ktorého možno predávať rôzne druhy informácií a sú priestorom sebavyjadrenia sa generácií konzumentov i tvorcov – tvoria svety, ktoré na prvý pohľad postrádajú jasné spojenie s tým, čo chápeme ako reálne. Avšak vo svojej podstate sú to svety ako všetky ostatné, neexistujú nezávisle na spoločnosti, ktorá ich, vďaka technologickému pokroku, stvorila […]

Kategorie: Odborně
  • Game Studies (c) 2012–2016
    digitální hry akademicky
    info@gamestudies.cz
    ISSN 1805-9155