On October 10–11, 2014, around 150 people gathered at the Masaryk University in Brno, Czech Republic to discuss and learn about digital games. It was the first annual Central and Eastern European Game Studies (CEEGS) conference – and it marked an important step in the integration of digital games research across the region. It was the first time when game scholars from different parts of Central and Eastern Europe met to share their research

Kategorie: Odborně

MU Game Studies vám s velkou radostí přináší volně přístupný sborník odborných příspěvků z herní CONference 2013, která proběhla 10. května 2013 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celá událost se věnovala studiu digitálních her a fenoménům s nimi spojených. Výsledkem akce je krom již zveřejněných záznamů přednášek i první československá akademická publikace tohoto typu, jež je rozdělena do tří tématických částí.

Kategorie: Odborně

Příspěvek zkoumá genealogii interaktivního textu videohry Heavy Rain, soustředí se na její formální kořeny v několika mediálních kontextech a podobách, mezi něž řadím literaturu, divadlo, film i digitální hry. Na příkladech ilustruji vývoj specifické narativní formy v čase a prostoru, přičemž pojícím znakem analýzy je tu stálý ohled na výrazové prostředky a komunikační strategie, které autoři v mezích prostorového vyprávění (ne)uplatňují. Kladu si otázky spojené s manipulací a kontrolou významu na úrovních odesílatele, kanálu […]

Kategorie: Odborně

Digitálne hry sú stále viac neprehliadnuteľnou súčasťou nášho každodenného života. Sú hrou v klasickom zmysle tohto pojmu, sú médiom, prostredníctvom ktorého možno predávať rôzne druhy informácií a sú priestorom sebavyjadrenia sa generácií konzumentov i tvorcov – tvoria svety, ktoré na prvý pohľad postrádajú jasné spojenie s tým, čo chápeme ako reálne. Avšak vo svojej podstate sú to svety ako všetky ostatné, neexistujú nezávisle na spoločnosti, ktorá ich, vďaka technologickému pokroku, stvorila […]

Kategorie: Odborně

„Post-narrative fictional worlds“ This paper explores the phenomenon of computer games, deemed a crucial issue both in the theory of literature and in the theory of teaching. The question is whether training reading awareness at school can keep pace with PC games, or whether it is more commendable for the future to include the cultivation of „multimedia (post)narrative communication“ in literary education. PC games are perfectly fitted for displaying fictional […]

Kategorie: Odborně
  • Game Studies (c) 2012–2016
    digitální hry akademicky
    info@gamestudies.cz
    ISSN 1805-9155