„Post-narrative fictional worlds“ This paper explores the phenomenon of computer games, deemed a crucial issue both in the theory of literature and in the theory of teaching. The question is whether training reading awareness at school can keep pace with PC games, or whether it is more commendable for the future to include the cultivation of „multimedia (post)narrative communication“ in literary education. PC games are perfectly fitted for displaying fictional […]

Kategorie: Odborně

Pojem gamification [1] sa v poslednej dobe medzi hernými vedcami spomína pomerne často. Či už sú to hlasy pre, napríklad Gabe Zichermann dokonca hovorí o „generácii G“ (pozri video), alebo naopak hlasy proti, z ktorých najvýznamnejší je pravdepodobne Ian Bogost.[2] Tábor nepopierajúci existenciu gamification má ľahšiu úlohu ako kritici, a tak článok spomínaného Iana Bogosta pripomína skôr manifest. Na druhej strane tí, čo najčastejšie tento pojem používajú, často skĺzavajú k […]

Kategorie: Odborně

Abstract Computer games are often associated with the “time loss” phenomenon and so with the distorted perception of the passage of time during gameplay. Existing studies of the perception of time are frequently comparing different media between each other or the research is focused on the time distortion during gameplay in general. But the structure of the game was never considered, nor if different games, their segments or direct individual game actions distort our subconscious […]

Kategorie: Odborně

V této práci se pokusím nabídnout určitý náhled na problematický status média digitálních her coby možného uměleckého díla. Snažím se zde provést interdisciplinární průzkum mediální teorie a uměnovědných historických praxí. Tímto průzkumem bych chtěl volně navázat na svůj předešlý příspěvek[1] rozvíjející práci Vojtěcha Koláře, jenž shrnul vyřčené argumenty na téma umění a hry.[2] Mým cílem tentokrát bude vlastní studii doplnit jemnějšími historickými příklady o rozporech v umění, společně s aplikací Wagnerovy uměnovědné teorie Gesamtkunstwerk na […]

Kategorie: Odborně

Zachraňte království, galaxii, celý svět. Hrdinové obecně jsou ochránci života, kteří brání staré pořádky a bojují proti katastrofám. Jejich videoherní kolegové nejsou výjimkou. Někdy ale dostane hráč na výběr: navrátit svět do původní podoby, nebo se chopit moci a přetvořit společnost. V tomto článku chci prozkoumat, jak digitální hry komunikují tyto volby a jak interpretují jejich důsledky. Tuto problematiku budu rozebírat na příkladech tří takových her (Baldur’s Gate, Mass Effect a […]

Kategorie: Odborně
  • Game Studies (c) 2012–2016
    digitální hry akademicky
    info@gamestudies.cz
    ISSN 1805-9155