Digitální hry jsou stále významnějšími na poli zábavního průmyslu, tvoří část volnočasových aktivit různých demografických skupin obyvatelstva a jejich tržní potenciál nelze přehlédnout. Není proto žádným překvapením, že se toto téma pomalu dostává i do české akademické obce. Co je to digitální hra? Co jí tvoří a jak ji lze „rozebrat“? Můžeme porovnávat zdánlivě neporovnatelné hry různých žánrů? A je nám to vůbec k něčemu? Digitální hry jsou ideálním příkladem […]

Kategorie: Odborně

O D   L I T E R A T U R Y   K   P O Č Í T A Č O V Ý M   H R Á M  Abstrakt Tématem studie je význačná současná oblast narativní komunikace: transformace tradičnějšího literárního narativu v prostředí nových médií a fenomén počítačových her. Počítačové hry představují nosné téma pro literární teorii i pro pedagogiku. Vstupujeme dost možná do éry po-literární […]

Kategorie: Odborně

Úvod Teoretický koncept “agenda setting” (nastolování agendy) vychází z hypotézy, že důraz a význam, který je ze strany médií přikládán určitému problému, ovlivňuje způsob, jak toto téma vnímá veřejnost – mediální publikum. Média disponují schopnostmi určit, o čem veřejnost přemýšlí, co považuje za důležité, ale již nedokáží jednoznačně ovlivnit, co si má publikum myslet. Protože se tento koncept zrodil již v šedesátých letech 20. století (ve vlivném textu Chapel Hill Study […]

Kategorie: Odborně

Johan Huizinga: Homo Ludens – A Study of the Play-Element in Culture [1955, Boston: Beacon Press, PDF] Polemika současného čtenáře s klasickým dílem. Člověk hravý mě vážně překvapil, a sice nepříjemně. Jako dospělé dítě a víceméně laik tvrdím, že dle Huizingova uchopení fenoménu hry je možné považovat za hru jakoukoliv činnost odehrávající se v čase, prostoru a podle určitých pravidel. Autor sice podmiňuje označení určité aktivity hrou splněním několika formálních […]

Kategorie: Odborně

Ačkoliv se muzikologie stále ještě uspokojivě nevyrovnala s otázkami a problémy filmové hudby, už se na její místo nasouvá hudba herní. Už dávno se nejedná o úsměvné kompoziční pokusy pobloudilých programátorů; hudbu k videohrám dnes komponují skladatelé jako Michael Nyman či John Williams. Ekonomický a kulturní segment, který videohry obsazují, naznačuje, že hlavní hrdinové novodobých příběhů se neprohánějí po plátnech, ale po obrazovkách počítačů a herních konzolí. Kromě toho v této oblasti vzniká […]

Kategorie: Odborně
  • Game Studies (c) 2012–2016
    digitální hry akademicky
    info@gamestudies.cz
    ISSN 1805-9155