CONference logo

MU Game Studies vám s velkou radostí přináší volně přístupný sborník odborných příspěvků z herní CONference 2013, která proběhla 10. května 2013 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Celá událost se věnovala studiu digitálních her a fenoménům s nimi spojených. Výsledkem akce je krom již zveřejněných záznamů přednášek i první československá akademická publikace tohoto typu, jež je rozdělena do tří tématických částí. Kategoricky se jedná o: 1. Zaměřeno na hráče, 2. Zaměřeno na (sub)kulturu, 3. Zaměřeno na uživatele a marketing.

 

Sborník:    http://bit.ly/CONference2013sbornik

Záznamy:  http://bit.ly/CONference2013video

 

Obsah a témata sborníku:

1. Zaměřeno na hráče

Martin Buchtík

Martin Buchtík

Hráč a divák: dvě perspektivy, jeden aktér?

 • Martin Buchtík je vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění v Sociologickém ústavu AVČR v.,v.,i. Vystudoval magisterský studijní program Sociologie na Fakultě sociálních věd (2009), kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu a přednáší. Zabývá se primárně metodologií sociálně vědního výzkumu, dále pak problematikou internetu a kyberprostoru a sociální soudržností. Je designérem rolových a zážitkových her.

 

 

Ondřej Hrabec

Ondřej Hrabec

Herní styl jako intencionální model: Metagaming a čtení mysli

Autor se zabývá tématem motivace hráčů videoher se zaměřením na fenomén fow, typologie hráčů a herní styl. Digitální zábavě (skoro výhradně RPG) se vě- nuje od dětství. Podílí se na grantovém projektu Flow fenomén a kontrola času při hraní počítačových her v pozici spoluřešitele. Působí jako lektor v rámci projektu vzdělávání herních vývojářů Game Industry Academy. Příležitostně také publikuje recenze nebo tematické články na webu Hrej.cz.

 

2.  Zaměřeno na (sub)kulturu
Michal Nemec

Michal Nemec

Hráči, digitálne hry a kultúra

  • Vyštudoval odbor etnológia, počas svojho štúdia sa venoval najmä súčasným témam. V súčasnosti je jeho pozornosť venovaná tematike dokumentácie a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou jeho doktorandského štúdia. V rámci toho neobchádza ani problematiku digitálneho dedičstva a hier, vrátane „muzeológie“ hier. Druhým rokom prednáša voliteľný kurz na Filozofckej fakulte UK v Bratislave pod názvom „Hry a kultúra digitálneho veku“.

 

Tomáš Bártek

Tomáš Bártek

Elektronický sport a jeho diváci

 • Tomáš Bártek je student doktorského programu Sociologie na FSS MU v Brně a vystudoval zde obor Mediální studia a žurnalistika. V průběhu studia se zají- mal o digitální hry a kulturu, která je provází. Obhájil magisterskou práci s ná- zvem „Ideologie v počítačových hrách“ a v rámci disertačního projektu toto té- ma rozšiřuje o zkoumání hráčské subkultury a hodnotového systému, který hráče spojuje.

 

Zuzana Kostićová

Zuzana Kostićová

Transhumanismus a jeho mileniální odnože v Second Life

 • Zuzana Kostićová je religionistka původně specializovaná na kulturu starých Mayů, postupně se však začala zajímat o náboženské rozměry současné postsekulární kultury. Je autorkou dvou knih, zjm. „2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha“, v rámci níž se již okrajově dotkla problematiky počítačových her a jejich sepětí se současnou spiritualitou. Toto té- ma pak dále rozpracovala např. ve studii „Počítačové hry a náboženství“, která vyšla ve sborníku Game Industry II.

 

 3. Zaměřeno na uživatele a marketing
Zdenko Mago

Zdenko Mago

Cieľová skupina hráčov počítačových (video) hier a jej vnímanie in-game advertisingu

 • Počítačové hry vždy patrili do predmetu môjho záujmu, ale zhruba pred 5 rokmi som sa im začal venovať aj s profesionálneho hľadiska. Počas hrania ma zaujal ich marketingový potenciál, tzv. advergaming, ktorý som si ako problematiku marketingovej sféry úspešne presadil na akademickej pôde. V súčasnosti pokračujem v tematike advergamingu aj počas doktorandského štúdia.

 

Zdeněk Záhora

Zdeněk Záhora

Participativní marketing v kontextu digitálních her

 • Zdeněk Záhora je absolventem oboru teorie interaktivních médií při FF MU; současně dokončuje studijní obor management a marketing v neziskovém sektoru na stejné univerzitě. Předmětem jeho prací je primárně participativní kultura, její principy v kultuře hráčů digitálních her a přenos těchto principů do praxe současných marketingových strategií. Zabývá se také analýzou struktury digitálních her. Mezi jeho projekty patří i komunitně laděné retro srazy pod značkou Good Games Gaming Clubu – GGGC.
Kategorie: Odborně

Leave a Reply


 • Game Studies (c) 2012–2016
  digitální hry akademicky
  info@gamestudies.cz
  ISSN 1805-9155