Mgr. Michal Nemec, doktorand, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie,  Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.

Vyštudoval odbor etnológia, počas svojho štúdia som sa venoval najmä súčasným témam. V súčasnosti je moja pozornosť venovaná tematike dokumentácie a kultúrneho dedičstva, ktorá je súčasťou môjho doktorandského štúdia. V rámci toho neobchádzam ani problematiku digitálneho dedičstva a hier, vrátane „muzeológie“ hier. Druhým rokom prednášam voliteľný kurz na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pod názvom „Hry a kultúra digitálneho veku“.

KONTAKT: nemec.mick@gmail.com


 

Mgr. Tomáš Bártek, doktorand FSS MU

Tomáš Bártek je student doktorského programu Sociologie na FSS MU v Brně a vystudoval zde obor Mediální studia a žurnalistika. V průběhu studia se zajímal o digitální hry a kulturu, která je provází. Obhájil magisterskou práci s názvem Ideologie v počítačových hrách a v rámci disertačního projektu toto téma rozšiřuje o zkoumání hráčské subkultury a hodnotového systému, který hráče spojuje.

KONTAKT: tomas.bartek@gamestudies.cz


 

Mgr. Zuzana Marie Kostićová, Ph.D., Religionistika, Husitska teologická fakulta, Karlova Univerzita v Praze (pro nemoc zrušeno)

Zuzana Kostićová je religionistka původně specializovaná na kulturu starých Mayů, postupně se však začala zajímat o náboženské rozměry současné postsekulární kultury. Je autorkou dvou knih, zjm. 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha, v rámci níž se již okrajově dotkla problematiky počítačových her a jejich sepětí se současnou spiritualitou. Toto téma pak dále rozpracovala např. ve studii „Počítačové hry a náboženství“, která vyšla ve sborníku Game Industry II.

KONTAKT: zuzana@kostic.info, http://zuzana.kostic.info, http://www.kostic.info


 

Mgr. Zdeněk Záhora, zakladatel a předseda MU Game Studies, o.s.

Zdeněk Záhora je absolventem oboru teorie interaktivních médií při FF MU; současně dokončuje studijní obor management a marketing v neziskovém sektoru na stejné univerzitě. Předmětem jeho prací je primárně participativní kultura, její principy v kultuře hráčů digitálních her a přenos těchto principů do praxe současných marketingových strategií. Zabývá se také analýzou struktury digitálních her. Mezi jeho projekty patří i komunitně laděné retro srazy pod značkou Good Games Gaming Clubu – GGGC.

KONTAKT: zdenek.zahora@gamestudies.cz, zzahora@gmail.com 


 

Mgr. Martin Buchtík, doktorand, Sociologie, Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze.

Martin Buchtík je vedoucím Centra pro výzkum veřejného mínění v Sociologickém ústavu AVČR v.,v.,i. Vystudoval magisterský studijní program Sociologie na Fakultě sociálních věd (2009), kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu a přednáší. Zabývá se primárně metodologií sociálně vědního výzkumu, dále pak problematikou Internetu a kyberprostoru a sociální soudržností. Je designérem rolových a zážitkových her.

KONTAKT: martin.buchtik@soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz


 

Bc. Michal Kučerák, Centrum súčastného umenia DOX

Michal Kučerák (1985) ukončil štúdium na FHS UK bakalárskou prácou na téma: „Telo ako rozhranie. Esej na téma vzťahu medzi telom a hraním videohry“. Momentálne pôsobí v Centre súčasného umenia DOX, kde pracuje na novej koncepcii stálej ponuky vzdelávacích programov pre školy. Venuje sa teórii nových médií.

KONTAKT:  kucerak@gmail.com


 

Mgr. Ondřej Hrabec, doktorand, Pedagogická psychologie, Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita v Praze

Autor se zabývá tématem motivace hráčů videoher se zaměřením na fenomén flow, typologie hráčů a herní styl. Digitální zábavě (skoro výhradně RPG) se věnuje od dětství. Podílí se na grantovém projektu Flow fenomén a kontrola času při hraní počítačových her v pozici spoluřešitele. Působí jako lektor v rámci projektu vzdělávání herních vývojářů Game Industry Academy. Příležitostně také publikuje recenze nebo tematické články na webu Hrej.cz.

KONTAKT: ondrej.hrabec@seznam.cz


 

Mgr. Zdenko Mago, doktorand, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Počítačové hry vždy patrili do predmetu môjho záujmu, ale zhruba pred 5 rokmi som sa im začal venovať aj s profesionálneho hľadiska. Počas hrania ma zaujal ich marketingový potenciál, tzv. advergaming, ktorý som si ako problematiku marketingovej sféry úspešne presadil na akademickej pôde (obhájená bakalárska aj diplomová práca, 2 víťazné práce Študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie). V súčasnosti pokračujem v tematike advergamingu aj počas doktorandského štúdia.

KONTAKT: zekmg1@gmail.com, zdenko.mago@ukf.sk


 

Ing. Vladimír Geršl, herní vývojář, lead game designer – CAULDRON

Lead Game Designer nejstaršího a největšího slovenského studia Cauldron. V herním průmyslu působí od roku 2001 a jako old-school game designer si prošel řadou aspektů herního vývoje: od grafiky, programování a skriptování, přes beta-testování a herní žurnalistiku až po herní design. Mimo inženýra v oboru Počítačová grafika a výpočetní systémy (Fakulta aplikovaných věd, Západočeská Univerzita v Plzni) je vděčen za svůj rozhled i např. Business Consultingu (Faculty of Business Information Systems, Hochschule Furtwangen), více než 12ti letům činoherectví, inspirativní rodině a svým blízkým a čilému společenskému životu.

 KONTAKT: vladimir.gersl@cauldron.sk